Služby

Občanské právo

 1. Rádi Vám pomůžeme s vypracováním či posouzením smluv. Sepíšeme žalobu a další podání na soudy a další státní orgány ve všech občanskoprávních věcech a řízeních.
 2. Pomůžeme Vám s
  • vypořádáním spoluvlastnictví i společného jmění manželů,
  • koupí nemovitostí i movitých věcí,
  • vymožením pohledávek,

Rodinné právo

 1. Vyhotovíme Vám návrh na rozvod manželství, návrh na úpravu poměru k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy), návrh na zvýšení, nebo snížení výživného či návrh na vypořádání společného jmění manželů (SJM).
 2. Mimo tyto služby Vás též kvalifikovaně zastoupíme při jednání před soudem a před dalšími orgány.

Obchodní právo a právo obchodních společností

 1. Také v obchodněprávních věcech Vám poskytneme ucelené právní poradenství. Zajistíme založení obchodních společností, dále pro Vás provedeme veškeré změny v těchto subjektech (změny statutárních orgánů, společníků, prodej akcií, změna sídla atd.).
 2. I v této oblasti poskytneme zastoupení před soudy a sepíšeme požadovanou smlouvu.

Pracovní právo

 1. Našimi významnými klienty jsou i různí zaměstnavatelé, zrovna tak jako zaměstnanci hledající rady v oblasti pracovního práva. Zastupujeme tyto klienty ve sporech před soudy.
  • Vytvoříme pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti
  • Sepíšeme pro Vás konkurenční doložku dle pracovního práva

Správní právo

 1. Své klienty zastupujeme i v oblasti v katastrálních řízení, v územních a stavebních řízeních, ale i v přestupkových řízeních.
 2. Vypracujeme „správní žalobu“ pro přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správních orgánů ve správním soudnictví.

Právo nemovitostí

 1. Své klienty zastupujeme i v oblasti v katastrálních řízení, v územních a stavebních řízeních, ale i v přestupkových řízeních.
 2. Poskytujeme kvalitní právní služby v oblasti práv k nemovitostem. Vyhotovíme smlouvu o koupi nemovitosti, zřízení, či zrušení věcných břemen a jiných věcných práv. Ve všech případech připravíme i kvalifikovaný návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.

Vymáhání pohledávek a exekuční právo

 1. Prověříme pro vás majetkovou situaci dlužníka a následně vypracujeme návrh na nařízení exekuce, sepíšeme odpůrčí žalobu.

Insolvenční právo

 1. V případě, že jsou Vaše dluhy vyšší než dovedete splácet zpracujeme pro Vás návrh na oddlužení (tzv. „osobní bankrot“).
 2. Dostal se Váš dlužník do insolvence a bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení či zjištěn úpadek? Pomůžeme Vám přihlásit Vaši pohledávku.

Trestní právo

 1. V trestních řízeních nabízíme kromě obhajoby též uplatnění nároků poškozených na náhradu škod způsobených trestným činem.

Ostatní služby

 1. ověřování podpisů
 2. zajištění výpisu z OR
 3. zajištění výpisu ze ŽR
 4. zajištění výpisu z KN

Aktuality

 • 9. října 2014

  Novelizace občanského zákoníku

  Více »

 • 26. září 2014

  Nový občanský zákoník komplikuje život nájemníkům i majitelům bytů

  Více »

 • 24. září 2014

  Občanský zákoník nově upravuje i spoluvlastnictví

  Více »

Kontakt

Mgr. Jan Kulhánek

Telefon: +420 737 685 539

Email: ak.jkulhanek@email.cz

Mgr. Radek Mach

Email: mach.akjk@gmail.com